»احادیث
                  
دیدار امام جمعه محترم ومحبوب حضرت آیت اله محمدی لایینی باخانواده محترم فقید سعید حضرت آیت اله روشنی گرگانی (ره) در کردکوی « که حضرت امام خمینی (ره) دروصف او فرمودند که ایشان مورد تایید می باشند»

دیدار امام جمعه محترم ومحبوب حضرت آیت اله محمدی لایینی باخانواده محترم فقید سعید حضرت آیت اله روشنی گرگانی (ره) در کردکوی « که حضرت امام خمینی (ره) دروصف او فرمودند که ایشان مورد تایید می باشند»

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “دیدار امام جمعه محترم ومحبوب حضرت آیت اله محمدی لایینی باخانواده محترم فقید سعید حضرت آیت اله روشنی گرگانی (ره) در کردکوی « که حضرت امام خمینی (ره) دروصف او فرمودند که ایشان مورد تایید می باشند»”

قالب وردپرس