»احادیث
                  
حضور امام جمعه محترم در منزل مرحوم طهماسبی جهت اهدا فاتحه و تسلیت به خانواده مرحوم

حضور امام جمعه محترم در منزل مرحوم طهماسبی جهت اهدا فاتحه و تسلیت به خانواده مرحوم

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “حضور امام جمعه محترم در منزل مرحوم طهماسبی جهت اهدا فاتحه و تسلیت به خانواده مرحوم”قالب وردپرس