»احادیث
                  
حضور امام جمعه محترم در مراسم مرحومه خانم جان رسولی جهت اهدا فاتحه و تسلیت به خانواده در حسینیه روستای گلبستان و منزل مرحومه

حضور امام جمعه محترم در مراسم مرحومه خانم جان رسولی جهت اهدا فاتحه و تسلیت به خانواده در حسینیه روستای گلبستان و منزل مرحومه

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “حضور امام جمعه محترم در مراسم مرحومه خانم جان رسولی جهت اهدا فاتحه و تسلیت به خانواده در حسینیه روستای گلبستان و منزل مرحومه”قالب وردپرس